ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาและกระบวนทัศน์ตะวันออกและตะวันตกในการออกแบบสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2541321    ปรัชญาและกระบวนทัศน์ตะวันออกและตะวันตกในการออกแบบสถาปัตยกรรม    Eastern and Western Philosophy and Paradigms in Architectural Design

การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตกเพื่อความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างอันเป็นผลมาจากบริบททางกายภาพและไม่ใช้กายภาพ เน้นการเปลี่ยนแปลงของคำถามและคำตอบเชิงปรัชญาและการเคลื่อนของกระบวนทัศน์ ตั้งแต่อารยธรรมยุคโบราณ ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ จนถึงโลกสมัยใหม่ การประยุกต์วิธีการคิดเชิงปรัชญาและกระบวนทัศน์ในวิธีการคิดงานออกแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งการแสวงหาปรัชญาและกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทในโลกปัจจุบันและในโลกอนาคต

(Comparative study of Eastern and Western philosophy to gain an understanding of the similarites and difference resulting from physical and non-physical contexts; emphasizing the changes in philosophical questions and answers, and shifts of paradigms from ancient civilizations, the Renaissance, to the modern world; application of philosophical thinking and paradigm to architectural design thinking, as well as the search for new philosophies and paradigms suitable for the present and future contexts.)

(2541321 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: