ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พัฒนาการวิชาการสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501691    พัฒนาการวิชาการสถาปัตยกรรม    Development Of Architectural Knowledge

ภาพรวมของปัญหาและพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎี การปฏิบัติ และการวิจารณ์ในสาขาต่างๆ ของวิชาการสถาปัตยกรรม จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

(An overview of problem and development of concept, theory, practice and criticism in the various areas of architectural knowledge from the past, present and future.)

(2501691 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: