ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พัฒนาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมขั้นสูง

leave a comment »

2501741    พัฒนาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมขั้นสูง    Development of Advanced Architectural knowledge

พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการวิจัยในด้านสถาปัตยกรรมโดยครอบคลุมองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และพัฒนาการในอนาคต

(Development of concepts, theories and research menthods in architecture covering specific knowledge of various areas in architecture in the past, present and development in the future.)

(2501741 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:23 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: