ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบ

leave a comment »

2501646    พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบ    Introduction To Computer Aided Design

หลักการเบื้องต้นของวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์โปรแกรมออกแบบ ตลอดจนการออกแบบร่างและการเขียนแบบ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้งานด้านการออกแบบ

(Principles and basic methods of employing a microcomputer to assist in analysing architectural program, preliminary design and drawing. Training on the use of micro-computer, basic techniques in computer programming leading to the development of simple softwares for architectural design applications.)

(2501646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 1:30 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: