ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ภูมิทัศน์เมือง

leave a comment »

2504670    ภูมิทัศน์เมือง    Urban Landscape

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ทางทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อมในเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนียภาพและสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมเมือง หลักการสำคัญในการวางแผนและขบวนการออกแบบภูมิทัศน์เมือง ปัญหาของภูมิทัศน์เมือง และขบวนการแก้ไขปัญหาที่คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

(Components and visual relationships of urban environment; theories of visual perception and aesthetic in urban environment; principles of urban landscape planning and design processes; urban landscape problems and problems solving process with reqard to physical, economic, social and technological aspects.)

(2504670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:14 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: