ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ภูมิสถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการ

leave a comment »

2504642    ภูมิสถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการ    Landscape Architectural Workshop

การทำงานร่วมกันของนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาของโครงการหรือพื้นที่เฉพาะตามหลักการวางผังและออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม

(Collaboration of Thai and foreign students to analyze and find solutions to the problems of projects or specific sites according to landscape architectural planning and design principles.)

(2504642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: