ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501118    มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม    Architectural Design Fundamentals

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน สัดส่วนมนุษย์ การเคลื่อนไหวทางแนวราบและแนวตั้ง พฤติกรรมมนุษย์ในที่พักอาศัย การออกแบบที่ว่างเพื่อการใช้สอย อิทธิพลหลักและวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัย และความเป็นมาของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ การสร้างและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารพักอาศัย

(An introduction to architectural design, human dimensions, horizontal and vertical movement; human behavior in habitation and living space requirements; basic influence and development of vernacular and domestic architecture; study of design concepts; programming and principles of design for domestic architecture.)

(2501118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:57 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: