ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบมนุษย์กับสภาพแวดล้อม

leave a comment »

2501621    ระบบมนุษย์กับสภาพแวดล้อม    Man – Environment Systems

ที่มาของความสำคัญของมนุษย์ในงานออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อมกายภาพ พัฒนาการแนวความคิดที่เน้นความสำคัญที่มนุษย์ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ศึกษาอิทธิพลต่างๆ ที่มีพฤติกรรมมนุษย์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบมนุษย์ และที่เกี่ยวข้องกับระบบสภาพแวดล้อมกายภาพ ผลกระทบที่มีต่อกัน โครงสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม รวมทั้งกลไกที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม

(Study of problems and significant changes in modern society together with new concepts in coping with these problems. Investigation of environmental design and planning failures due to tack of concern in human elements in the environmental context; the course focuses on the analysis of human system, environmental system and the man-environment interaction system; the influences of physical environment on human behavior and vice versa will be discussed.)

(2501621 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:04 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: