ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน

leave a comment »

2503678    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน    Geographical Information Systems For Planning

ประเภทของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนภาคและเมือง โครงสร้าง การปรับแก้ วิธีการจำแนก การจัดเก็บ ตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลด้วยโปรแกรมและแบบจำลองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนภาคและเมือง

(Types of geographical information in regional and urban planning; structure, rectification, classification, storage, verification transfer, analysis and display by using programs and models with geographical information systems for regional and urban planning.)

(2503678 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:25 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: