ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน

leave a comment »

2503616    ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน    Research Methods For Planning

วิธีวิทยาการวิจัย การจัดทำโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือทางสถิติ การแปลผลและการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อการวางแผน

(Research methodology; research proposal preparation; data collection and compilation; data analysis with statistical tools; interpretation and presentation of research results for planning purposes.)

(2503616 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:10 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: