ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระเบียบและหลักเกณฑ์ภาครัฐเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนโครงการที่อยู่อาศัย

leave a comment »

2506666    ระเบียบและหลักเกณฑ์ภาครัฐเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนโครงการที่อยู่อาศัย    Rules and Regulations of Property planning Processes

ทฤษฎี แนวคิด การวางแผนระเบียบและหลักเกณฑ์ภาครัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

(Theories ; concepts ; planning ; rules and regulations ; procedures ; the application of processes to the property development and management for real-estate projects.)

(2506666 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:43 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: