ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501298    รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม    Understanding Architects and Architecture

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ความคิดและขั้นตอนในการออกแบบของสถาปนิก ผลจากการออกแบบ คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่จรรโลงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย

(Fundamental architectural knowledge; ideas and design process of architects; design results; architectural value that enhances the environment and quality of life of the users.)

(2501298 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:16 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: