ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัฏจักรสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501694    วัฏจักรสถาปัตยกรรม    Architectural Cycle

การออกแบบสถาปัตยกรรมและระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การนำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นวัสดุก่อสร้าง การขนส่ง การก่อสร้าง การติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การรื้อถอน การบำบัดของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ เน้นการประเมินและวิเคราะห์วัฏจักรสถาปัตยกรรม พลังงาน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(Architectural design and construction industry system; material manufacturing from natural resources, transportation, construction, assembly, maintenance, reparation, demolition, waste treatment and recycle with emphasis on the evaluation and analysis of architectural cycle, energy and environmental impacts.)

(2501694 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:44 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: