ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัฒนธรรมการรับรู้ทางสายตา

leave a comment »

2541155    วัฒนธรรมการรับรู้ทางสายตา    Visual Culture

บทนำทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมการรับรู้ทางสายตา การปรับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่สู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ยุคหลัง แนวทางการสร้างสรรค์และการตีความประสบการณ์ทางภาพ รูปแบบของสถาปัตยกรรม ศิลปะภาพถ่าย ภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ เครื่องแต่งตัว งานออกแบบเรขศิลป์ เทคโนโลยี และของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ถูกกำหนดโดยมโนทัศน์ ค่านิยม และความหมายที่ประกอบกันเป็นชีวิตเชิงวัฒนธรรมในสังคมเมืองร่วมสมัย

(An introduction to the theory and practice of visual culture; the transition from an industrialized modern to an electronic postmodern society; various approaches to the creation and interpretation of visual experience; the shaping of architecture, art, photography, film, television, fashion, graphic design technology and every day objects by the concepts, values and meanings that constitute cultural life in contemporary urban societies, and vice versa.)

(2541155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:24 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: