ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัฒนธรรมภาพและภาพลักษณ์

leave a comment »

2542242    วัฒนธรรมภาพและภาพลักษณ์    Visual Culture

ความเข้าใจเบื้องต้นทางทฤษฎีและทางการวิพากษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาพและภาพลักษณ์หลากหลายสาขา สื่อทัศนศิลป์แบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย สื่อสาธารณะ ภาพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อมวลชนนิยมรูปแบบอื่นๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมภาพและภาพลักษณ์ในระดับโลกและระดับท้องถิ่นต่อวิถีชีวิตร่วมสมัยและต่อการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

(Introduction to theoretical and critical understanding of various strands of visual culture, traditional and contemporary visual art forms, public media, cinema, the internet, other types of popular mass media; global and local influences of visual culture on contemporary life and on design for communication.)

(2542242 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:00 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: