ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัสดุและกระบวนการในการวาดและการทำ

leave a comment »

2542121    วัสดุและกระบวนการในการวาดและการทำ    Materials and Processes in Drawing and Making

ทักษะการคิดและการสื่อสารความคิด การรับรู้ ตลอดจนงานออกแบบผ่านกระบวนการต่างๆในการวาดและการทำ พัฒนาการ การประสานทักษะทางตา มือ และความคิด การรับรู้ซึมซาบสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ โดยผ่านการใช้วัสดุและกระบวนการในการวาดและทำ

(Practical and thinking skills in communicating ideas, perceptions and design through processes in drawing and making; development of hands-eyes and brain coordination skills, understanding and appreciation of visual aesthetics through use of materials and processes in drawing and making.)

(2542121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:13 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: