ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัสดุและการก่อสร้าง 1

leave a comment »

2501135    วัสดุและการก่อสร้าง 1    Building Materials and Construction I

ทฤษฎีการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างพื้นฐานที่ใช้เป็นโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร ขั้นตอนการผลิต การใช้งาน และการบำรุงรักษา การฝึกหัดเขียนแบบ โดยเน้นรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของโครงสร้างอาคารไม้เบื้องต้น

(Theory of construction and Properties of basicconstruction materials used as structure and building components; production process, application and maintenance of the materlals; drawing practices emphasizing on the architectural; details of a basic wood-framed construction.)

(2501135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:51 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: