ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วัสดุและการก่อสร้าง 3

leave a comment »

2501238    วัสดุและการก่อสร้าง 3    Building Material and Construction III

ทฤษฎีและวิธีประสานการออกแบบสถาปัตยกรรมเข้ากับระบบโครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารขนาดเล็ก การสำรวจพื้นที่และ(วางแผน)จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้างหลังคาเหล็กช่วงกว้างเบื้องต้น การเขียนแบบก่อสร้างและแบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

(Theory and architectural desing integrating methords of woodframe, steel stucture, and reinforced concrete in small-scale buildgs; site surveying and site preparation, basic long-span roof structure desings; practice in architectural drawing, and related construction details.)

(2501238 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:20 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: