ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วาทกรรมการออกแบบ

leave a comment »

2542445    วาทกรรมการออกแบบ    Design Discourse

พัฒนาการวิชาการการออกแบบ แนวคิด ความเคลื่อนไหว และข้อโต้แย้งร่วมสมัยและข้อโต้แย้งใหม่จากกลุ่มบุคคลในวงการการออกแบบ ได้แก่นักออกแบบอาชีพ นักวิชาการด้านการออกแบบ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนคุณค่า บทบาทและความรับผิดชอบของนักออกแบบต่อสังคม

(Development of design as a subject of study; concepts, movement and contemporary and emerging debates from members of design community: professional designers, design theorists, and scholars in other related fields; review of value, designers’ roles and social responsibilities.)

(2542445 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: