ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิจัยเทคโนโลยีอาคาร 2

leave a comment »

2501680    วิจัยเทคโนโลยีอาคาร 2    Building Technology Research II

งานวิจัยเทคโนโลยีอาคารตามความสนใจของนิสิตรวมถึงการกำหนดหัวข้อ การวางแผนงานวิจัย การเลือกเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับทำการวิจัย จนจบกระบวนการวิจัย

(Implementing building technology research project according to individual interest; initiating research topic, planning research and undertaking various research activities in the research process.)

(2501680 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 12:00 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: