ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิทยาการทางสถปัตยกรรม 1

leave a comment »

2501742    วิทยาการทางสถปัตยกรรม 1    Architectural Studies I

ความเป็นมาขององค์ความรู้/ศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม และกระบวนวิธีวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม

(Background of architectural knowledge; research process; literature review in specific areas of study.)

(2501742 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:22 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: