ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง

leave a comment »

2540621    วิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง    Research Method In Urban Design

หลักการ และวิธีวิจัยทั่วไปในเชิงกระบวนการพิจารณาเหตุและผล การวิจัยทางสังคม พฤติกรรม และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบชุมชนเมือง วิธีการต่างๆ เหมาะสมและเอื้อต่อการวางแนวคิดในการออกแบบและวางแผน การวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมินงานออกแบบ และการประเมินหลังการใช้งาน

(General principles and research methods for logical consideration process; social behavioral and phenomenal researches concerning urban design, appropriate methods contributing to the formulation of concepts of design and planning of research on urban design in both qualitative aspects; evaluation of design; post occupancy evaluation.)

(2540621 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:52 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: