ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย

leave a comment »

2501403    สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย    Contemporary Architecture in Asia

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย ในมิติทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม แนวความคิดในการออกแบบเทคโนโลยีวัสดุและการก่อสร้าง การนำเสนอรายงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยจากการประยุกต์ความรู้และความเข้าใจในสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย

(Asian contemporary architecture in terms of physical, social and cultural dimensions; design concepts, materials and construction technology; presentation of contemporary architecture in Thailand using applied knowledge and understanding of contemporary architecture in Asia.)

(2501403 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:52 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: