ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาปัตยกรรมเบื้องต้น

leave a comment »

2501605    สถาปัตยกรรมเบื้องต้น    Introduction to Architecture

หลักการและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ลักษณะของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในประเทศ กฎหมายอาคารและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างอาคาร การตรวจสอบอาคารการบริหารจัดการอาคาร

(Introduction to principles and process of architectural design; characteristics of architecture and environment in Thailand; building and environmental regulations; project management; building construction; buiding inspection; building management.)

(2501605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:15 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: