ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์

leave a comment »

2541156    สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์    Architecture and Environment in Film

รูปแบบของการนำเสนอสถาปัตยกรรมและสถาปนิกในภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์ ผลกระทบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีต่อการรับรู้สาธารณะในเรื่องที่ว่างในชุมชนเมือง ชานเมือง และในชนบท การวิเคราะห์ที่ว่างในสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมตามที่ปรากฏในภาพยนตร์

(The ways architecture and architects are treated in film and how this depictions shape human’s understanding of the built environment; the effect of film industry on public’s perception of urban, suburban, and rural spaces; analysis of architectural and environmental space as portrayed in films.)

(2541156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:23 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: