ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาปัตยกรรมไทย 4

leave a comment »

2501448    สถาปัตยกรรมไทย 4    Thai Architecture IV

แนวความคิดในการออกแบบและการวางผังอาคาร ที่มีส่วนสัมพันธ์กับคติ ความเชื่อ ตามลัทธิศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทย สำรวจ รังวัด และเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทยยุคต่างๆ

(Design concept and layout planning according to various beliefs and religions related to Thai architecture; survey, measure work and drawings of Thai architecture of different periods.)

(2501448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:35 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: