ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อมนิเวศวิทยา

leave a comment »

2541341    สถาปัตยกรรม ชุมชน และสภาพแวดล้อมนิเวศวิทยา    Architecture, Community and Ecology

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมลภาวะของดินและอากาศ การป้องกันอุทกภัย การปรับปรุงสภาพดิน การนิยาม “”ความยั่งยืน”” และการเชื่อมโยงกับกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การสืบค้นหากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนและการตัดสินใจที่นอกเหนือจากสถาปนิก การใช้โครงการขนาดเล็กในการปฏิบัติการของนิสิตในพื้นที่จริงทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเพื่อแสดงปัญหาด้านนิเวศวิทยาและการแก้ไข

(Environme ntal issues, particularly ground and air pollution, flooding control, soil remediation; a defintion of ‘sustaimbility’ and its relation to the architectural design process; investigating paties involved in the planning and making decisions other than architects; using small specific projects as students’ workshop in an actual site in both urban and provincial sites to demonstrate ecological problems and solutions.)

(2541341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: