ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถิติทางการวิจัยสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501669    สถิติทางการวิจัยสถาปัตยกรรม    Statistics In Architectural Research

ระเบียบวิธีทางสถิติทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางสถาปัตยกรรม ทั้งสถิติเชิงบรรยาย และสถิติอ้างอิง การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้หาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รวมทั้งสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

(General statistical methods in social sciences that are appropriate for data analysis in architectural research, including both descriptive and inferential statistics especially testing hypothesis, tests of difference and association and also non-parametric statistics.)

(2501669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 12:12 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: