ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สนุกกับการเขียนภาพสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501297    สนุกกับการเขียนภาพสถาปัตยกรรม    Enjoying Architectural Sketch

พื้นฐานการเขียนภาพสถาปัตยกรรม เทคนิคและอุปกรณ์สำหรับเขียนภาพ ปฏิบัติการเขียนภาพสถาปัตยกรรมในบริบทต่าง ๆ การนำเสนอและอธิบายคุณค่าสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมในภาพเขียน

(The basic principles of architectural sketch; techniques and tools for sketching; architectural sketches in various contexts; presentation and explanation of architectural, environmental and social value through the sketches.)

(2501297 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:18 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: