ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาเมือง

leave a comment »

2503341    สังคมวิทยาเมือง    Urban Sociology

องค์ประกอบและโครงสร้างทางสังคมของประชากรเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาและการแก้ไข และกลยุทธ์การพัฒนาทางสังคม

(Components and social structure of urban population; social change, problems and issues; and social development strategies.)

(2503341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: