ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัณฐานวิทยาเชิงสร้างสรรค์

leave a comment »

2502644    สัณฐานวิทยาเชิงสร้างสรรค์    Creative Morphology

การสำรวจและศึกษารูปทรงและการแปรองค์ประกอบ 2 และ 3 มิติ เพื่อพัฒนาการรับรู้เชิงทัศนศิลป์ จินตนาการและการหยั่งรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยพิจารณาจากรูปแบบและความคิดที่หลากหลายผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนกระบวนการสร้างสรรค์

(Exploration and study of formal elements of 2 and 3 dimensional form transition to develop visual awareness, imagination and creative insight considering all possible alternatives and ideas through developing techniques that enchance the creative process.)

(2502644 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: