ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506781    สัมมนาด้านเคหพัฒนาการ    Seminar In Property Development

การอภิปรายปัญหาเคหการของประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาเคหการที่เหมาะสม

(Discussion on current problems of property development in Thailand by using related concepts and theories to find appropriate solutions to the problems and guidelines for property development.)

(2506781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:37 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: