ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาปัญหาการเลือกที่ตั้ง

leave a comment »

2503655    สัมมนาปัญหาการเลือกที่ตั้ง    Seminar On Locational Selection Problems

อภิปรายปัญหาและทฤษฎีการเลือกที่ตั้งสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการตั้งถิ่นฐานทั้งในเมืองและชนบท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การค้าและบริการ อุตสาหกรรม และการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกที่ตั้ง

(Seminar on locational selection theories and problems for various settlement activities in both urban rural areas, including housing, trading and services, industry, agriculture in order to use as locational decision criteria.)

(2503655 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:37 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: