ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สื่อเพื่อการออกแบบ

leave a comment »

2542343    สื่อเพื่อการออกแบบ    Media for Design

สื่อในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีและรูปธรรมที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต สื่อในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสาร บทบาทของผู้รับสาร/ ผู้ใช้ในการตีความ การผสมผสานสื่อในงานออกแบบเพื่อให้ได้สื่อแบบพหุสัมพันธ์ สื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อจัดวาง

(Media as technology and material form that developed by humans and used in their interconnecting from the past to present and the future; media as part of messages; roles of audience/users in the interpretation; integration of media in designing to get multimedia, interactive media and installation design.)

(2542343 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:53 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: