ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สุนทรียศาสตร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501421    สุนทรียศาสตร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม    Aesthetics for Architectural Design

ที่มา ปรัชญา และแนวความคิดเบื้องต้นทางสุนทรียศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหรือแนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์กับความเข้าใจในกระบวนการคิด สร้างสรรค์ ออกแบบ และเสพงานสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง อันอาจเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม

(Fundamental Eastern and Western aesthetic concepts; historical and philosophical background; significance in and relationship with the processes of thinking, creating, designing, and appreciating architecture and other related art forms which may be inspirational in such processes.)

(2501421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:42 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: