ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 2

leave a comment »

2504612    หลักการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 2    Principles Of Landscape Architectural Planning, Design And Construction II

หลักการทางด้านการวางแผน ออกแบบ และการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน กระบวนการหรือเทคนิคพิเศษต่างๆ ในการก่อสร้างรวมทั้งการจัดการและการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ

(Principles of advanced landscape architectural planning, design and construction within complex environment; special processes or techniques in construction, management and maintenance for a desired result.)

(2504612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: