ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หัวข้อเฉพาะด้านเคหพัฒนาการ 1

leave a comment »

2506783    หัวข้อเฉพาะด้านเคหพัฒนาการ 1    Special Topics In Property Development I

การค้นคว้าวิจัยด้านเคหพัฒนาการ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำ

(Research on property development related to the thesis under the supervision of the advisor.)

(2506783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: