ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

leave a comment »

2501648    อุตสาหกรรมการก่อสร้าง    Building Industry

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการต่างประเทศปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในแง่สภาวะเศรษฐกิจแรงงาน วัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิต นโยบายของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล รวมทั้งบทบาทของสถปนิกและวิศวกรในอันที่จะพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้าง เปรียบเทียบแนวโน้มในการพัฒนาทางอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศข้างเคียงกับประเทศไทย

(An overview of the country’s developing building industry. Problems which concern economy, labor, materials and production techniques. Government policies on building industry promotion, roles and relationships between private sectors and government agencies as well as architects to promote the building industry. Comparative studies of trend in building industry development in neighboring countries.)

(2501648 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 1:26 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: