ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2

leave a comment »

2501315    เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2    Architectural Design Criteria and Concepts II

ความเป็นมา แนวทาง และปรัชญาทางการออกแบบของผู้สร้างงานสถาปัตยกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ที่ว่างในงานสถาปัตยกรรม การแสดงออก ลักษณะเฉพาะ และคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม

(History, trends and design philosophy of leading architects in the late nineteenth century through the early twentieth century; criteria and concepts in designing different building types; space, expression, distinctive characteristics and aesthetic value in architec tural workcs.)

(2501315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:09 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: