ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1

leave a comment »

2501215    เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1    Architectural Design Criteria and Concepts I

อิทธิพล และแนวความคิดต่างๆ ในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอดีตโดยสังเขป เกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวในการออกแบบอาคารตามสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานออกแบบ และขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ว่างและรูปทรง รวมทั้งวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม

(Influences and concepts in architectural design; design criteria in tropical environments; design process and systematic design development; spaces and forms as well as analysis of composition in architecture.)

(2501215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:27 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: