ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3

leave a comment »

2501415    เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3    Architectural Design Criteria and Concepts III

กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลงานของสถาปนิกร่วมสมัย พัฒนาการของแนวความคิดและแนวโน้มของสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและอนาคต ลำดับขั้นตอนและชนิดของที่ว่าง รวมทั้งวิธีการเชื่อมต่อที่ว่างของกิจกรรมต่างๆ

(Design process, design theories in a comparative study of works of contemporary architects; development of concepts and trends in contemporary and future architectural works; types and sequential arrangement of spaces, including methods of linking spaces for various activities.)

(2501415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:49 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: