ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคนิคการจำลองภาพเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501676    เทคนิคการจำลองภาพเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม    Simulation Techiques For Architectural Design

เทคนิคและวิธีการจำลองสภาพการณ์ในกรณีหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่องานออกแบบสถาปัตยกรรมทางด้านกายภาพ เช่น แสงแดด ลม ความร้อน เสียง ทัศนภาพ สี วัสดุ และระบบวิศวกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ

(Simulation techniques and methods for architectural design and concept in terms of physical impacts related to various factor i.e. sunlight, wind, heat, noise and sound, visual elements, color and materials as well as engineering systems.)

(2501676 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 12:05 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: