ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมอาคาร

leave a comment »

2501632    เทคโนโลยีการควบคุมสภาวะแวดล้อมอาคาร    Architectural Technology : Environmental Controls

ปัญหาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมการควบคุมสภาวะแวดล้อมอาคาร ซึ่งได้แก่ การปรับอากาศ การให้แสงสว่าง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ระบบวิธีมาตรฐานและอุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับระบบโครงสร้าง และงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ประหยัดพลังงาน

(Study of problems of environmental controls which includes air-conditioning, illumination and sanitation. Discussion of environmental control systems, equipment and technological concerns in connection with structural system and architectural design solution with references on practical experiences.)

(2501632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:00 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: