ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมและการออกแบบประสานระบบอาคาร 1

leave a comment »

2541331    เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมและการออกแบบประสานระบบอาคาร 1    Environmental Technology and Integrative Building Systems Design I

ความเจ้าใจในระบบอาคารพื้นฐานทั้งห้า ระบบสุขาภิบาลและประปา ระบบแสงสว่างและไฟฟ้า ระบบสายล่อฟ้า ระบบเครื่องกลและการสัญจร และระบบป้องกันอัคคีภัย ตั้งแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านจนถึงสถานภาพล่าสุดของเทคโนโลยี ประเด็นหลักของการออกแบบระบบอาคารแบบบูรณาการ สมรรถนะและความสอดคล้องของระบบต่างๆ ภาพรวมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการแก้ปัญหาการออกแบบอาคาร ประเด็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

(Understanding five fundamental building systems: sanitary and plumbing, lighting and electrical, lightning protection, mechanical and transportation, and fire safety, from traditional know-how to state-fo-the-art technology; critical issues of integrative building systems design: performance and compatibility; broad viewe of applying environmental technology to solve building design problems, sustainable and environmental issues.)

(2541331 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:04 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: