ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

leave a comment »

2600612    เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน    Aviation Information Technology

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการบินและอุตสาหกรรมการบิน ผลกระทบของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตต่ออุตสาหกรรมการบิน การจำลองตัวแบบ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจารบิน

(Information technology systems for aviation management and industry; current and future technological impacts on aviation industry; simulations; database, data communications, and e-commerce in aviation business.)

(2600612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:17 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: