ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีอาคารที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

leave a comment »

2501647    เทคโนโลยีอาคารที่เหมาะสมกับท้องถิ่น    Appropriate Building Technology

ผลเสียของการรับเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศตะวันตกโดยไม่ได้พิจารณาถึงสมทรรถภาพในประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่นระดับปานกลางที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างตามแนวความคิดในการออกแบบอาคารและส่วนประกอบของอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ ภูมิประเทศ วัสดุพื้นถิ่น แรงงาน และสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่น การก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม แบบใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิธีการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแบบช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีอาคารที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ

(Development and roles in construction techniques and building materials; building design concepts and building components that are suitable for the environments, economy, climatic conditions, local materials, labor and socio-culture; emphasis is also placed on prospects of intermediate technologies in other developing countries.)

(2501647 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 1:28 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: