ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 2

leave a comment »

2501337    เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 2    Building Enviromental Technology II

ทฤษฎีและวิธีการประสานการออกแบบสถาปัตยกรรมเข้ากับระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างประดิษฐ์ การคำนวณระดับความส่องสว่าง การวัดแสง และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง

(Theory and intergating methods of sanitary systems, water supply, waste water treatment, rainwater drainage, fire protection, electical systems, and electical lighting systems; calculation of illumination level, illumination measurement, and related lighting equipment.)

(2501337 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:02 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: