ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 3

leave a comment »

2501437    เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 3    Building Environmental Technology III

ทฤษฎีและวิธีการประสานการออกแบบสถาปัตยกรรมเข้ากับระบบปรับอากาศและระบบเสียงโดยเน้นการลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านตัวกลาง การคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร การส่งผ่านของเสียง การใช้ฉนวนกั้นเสียง และการควบคุมเสียงภายในอาคาร

(Theory and architectural design integrating methods of air conditioning systems and acoustic systems emphasizing reduction of heat transfer; calculation of total heat gain in building, sound transmission, sound insulating materials, and acoustic control in building.)

(2501437 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:39 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: