ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์การก่อสร้างเบื้องต้น

leave a comment »

2501301    เศรษฐศาสตร์การก่อสร้างเบื้องต้น    Introduction to Building Economics

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์ระดับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค เพื่อนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานสถาปัตยกรรม การนำเสนอเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาใช้ในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในเรื่องการพัฒนาที่ดิน การออกแบบและก่อสร้าง

(The study of analytical concepts of micro and microeconomics, with application to the building and construction industry; microeconomic analysis for frims engaged in real estate development and management planning, design and construction.)

(2501301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:12 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: