ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์ที่ดิน

leave a comment »

2506622    เศรษฐศาสตร์ที่ดิน    Land Economics

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน อุปสงค์และอุปทานในการใช้ที่ดิน การกำหนดราคาและค่าเช่าที่ดิน การประเมินราคาและมูลค่าที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ที่ดิน

(Economics theories related to the land utilization concerning demand and supply, pricing, appraisal technique, and factors affecting its use.)

(2506622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:54 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: